Skilmálar Súlur Vertical

Skráning

  1. Við skráningu skal a.m.k. koma fram fullt nafn, kyn, fæðingarár eða kennitala, ríkisfang, netfang og símanúmer.

  2. Aldurstakmark í 28 km og 55 km er 18 ár (fæðingarár gildir). Yngri hlauparar geta fengið undanþágu gegn leyfi foreldra/forráðamanna (eyðublöð verða send þeim foreldrum/forráðamönnum sem þess óska)

  3. Þátttökugjald er innheimt í einu lagi við skráningu í hlaupið.
     

Greiðsluskilmálar, afskráningar og endurgreiðslur

1. Þátttakendur sem afskrá sig fyrir 1. júní eiga rétt á endurgreiðslu á 80% af skráningargjaldi. Þátttökugjald verður ekki endurgreitt vegna afskráninga eftir 1. júní en hægt verður að nafnabreyta þar til 14 dögum fyrir hlaupið.

2. Ekki er unnt að færa skráningu fram á næsta ár.

3. Ef aflýsa þarf hlaupinu, með meira en eins sólarhrings fyrirvara, vegna ófyrirsjáanlegra

atburða, svo sem náttúruhamfara, veðurs, farsótta o.s.frv. hefur mótshaldari heimild til að halda eftir allt að 50% af þátttökugjaldinu til að mæta kostnaði við mótshaldið. Þurfi að aflýsa hlaupinu af sömu ástæðum með minna en eins sólarhrings fyrirvara hefur mótshaldari heimild til að halda eftir allt að 75% af þátttökugjaldinu til að mæta kostnaði við mótshaldið.

4. Verði hlaupið fært til innan dags eða til næsta dags verður þátttökugjaldið ekki endurgreitt.

Tímataka og úrslit

Tímataka verður með tímatökuflögum og að auki er stuðst við myndbandsbúnað í marki. Byssutími gildir í úrslitum fyrstu þriggja karla og kvenna en úrslit sem birt verða eru flögutími. 

 

Þátttakandi er ábyrgur fyrir hlaupanúmeri og öðrum gögnum sem honum hefur verið úthlutað og er honum ekki heimilt að láta það öðrum í té, til þátttöku í hlaupinu. Sá sem hleypur með númer sem ekki er skráð á hann af mótshaldara er ekki gildur þátttakandi.

 

Umhverfisvernd

Óheimilt er með öllu að kasta frá sér rusli á leiðinni og algjört bann er við losun mannlegs úrgangs utan salernis. 

Hlauparar verða að vera með sín eigin glös eða brúsa til að nota á drykkjarstöðvum. Hlaupahaldari verður ekki með einnota pappaglös á drykkjarstöðvum.

Reglur sem lúta að öryggi þátttakenda

Þátttakendur tryggja að þeir séu líkamlega og andlega hæfir og með nægan undirbúning að baki til að hlaupa þá vegalengd sem þeir hafa skráð sig í. Þátttakendur þurfa að hafa hlaupanúmer sýnilegt að framan. Þátttakendur sem neyðast til að hætta í hlaupinu á miðri leið vegna veikinda eða meiðsla, er skylt að gefa sig fram við starfsmenn hlaupsins.

 

Myndataka og persónuvernd

Ljósmyndarar verða bæði í rás- og endamarki og við keppnisbrautir. Myndirnar gætu verið notaðar í markaðslegum tilgangi svo sem í auglýsingum og markaðsherferðum.

 

Við skráningu samþykkir keppandi að myndefni af viðkomandi úr keppninni og í tengslum við viðburðinn verði settar á heimasíðu Súlur Vertical, samfélagsmiðla og aðra miðla sem tengjast hlaupinu með einum eða öðrum hætti. Fjölmiðlar og blaðamenn gætu líka notað myndefni Súlur Vertical.

 

Við skráningu veitir keppandi samþykki sitt fyrir því að nafn viðkomandi verði skráð á lista yfir þátttakendur og úrslit. Þessi gögn verða gerð opinber og aðgengileg á vefnum í leitarhæfu formi. Þessir listar geta innihaldið upplýsingar um aldur og félag viðkomandi sem og árangur í hlaupinu.

 

Réttur mótshaldara

Mótshaldari er ekki ábyrgur fyrir utanaðkomandi áhrifum á hlaupara. Það á við um veður, náttúruhamfarir, umferð fólks og farartækja eða annað óvænt sem getur haft áhrif á þátttakendur.

Mótshaldari getur:

  • afskráð og stöðvað þátttakanda sem ekki er í eða með skyldufatnað eða á annan hátt ekki búinn sem hæfir aðstæðum.

  • afskráð þátttakanda sem skapar hættu fyrir sjálfan sig og/eða aðra.

  • vísað frá keppni hverjum þeim sem fara ekki eftir reglum hlaupsins.

Mótshaldari er ekki ábyrgur fyrir veikindum eða slysum þátttakenda, til og frá mótsstað og meðan á hlaupi stendur. Þátttakendur eru hvattir til að leita aðstoðar starfsmanna hlaupsins ef slys eða veikindi koma upp.

Þátttakendur eru alltaf á eigin ábyrgð þrátt fyrir að þeir þiggi aðstoð starfsmanna hlaupsins.

Mótshaldari áskilur sér rétt til að aflýsa hlaupinu með stuttum fyrirvara vegna náttúruhamfara, veðurs, heimsfaraldurs eða annarra ófyrirsjáanlegra ástæðna sem geta skapað hættu fyrir þátttakendur og starfsmenn.

​​

Kærur

Þátttakendur sem telja að á sér hafi verið brotið geta lagt fram kæru til mótshaldara.

Kæra þarf að berast skriflega til hlaupstjóra innan við 45 mín eftir að þeir sem koma að kærunni koma í mark. 

Kæra vegna heildarúrslita í karla- og kvenna flokki þarf að berast í síðasta lagi 1 klst. eftir að síðasti hlaupari kemur í mark.

Hlaupastjóri úrskurðar á staðnum eftir að hafa rætt við þá sem hlut eiga að máli.

* mótshaldari áskilur sér rétt til breytinga á reglum án fyrirvara